NASIL BİR EĞİTİM?
Mustafa ÇIKRIK

Mustafa ÇIKRIK

TEFEKKÜR

NASIL BİR EĞİTİM?

18 Temmuz 2019 - 23:10

Bize varlığı, insanı ve kâinatı tanıtırken, onların fizikî ve maddî özelliklerinden bahsederken; mânâsından, hakîkatından ve Yaratıcısı’ndan da bahseden bir eğitim...

Bir ilacın hangi eczâ ve maddelerden meydana geldiğini ve kimyevî yapısını anlatırken; her canlı varlığın da hassas oranlarda ve ölçülerde alınmış maddelerden yapılmış ilâhî bir ilaç, bir terkib/karışım olduğu anlatan bir eğitim...

Dünya’nın Güneş etrafında saatte 108.000 km. hızla döndüğünü öğretirken; Dünya’yı bundan daha hızlı veya yavaş döndürmeyen, böylece bizi uzaya savurmayan, Dünya’nın eğimini ve hızını, Güneş’e olan uzaklığını, sıcaklığını, dağlarını, ovalarını, denizlerini, nehirlerini, iklimlerini, madenlerini, havasını, suyunu, toprağını, bitkilerini, hayvanlarını ve herşeyini biz insanların yaşamasına uygun bir şekilde yaratan; ilmi, iradesi, kudreti ve rahmeti sonsuz yüce Allah’ı da isim ve sıfatlarıyla anlatan ve tanıtan bir eğitim...

Gençlerimizin akıllarını fen bilimleriyle aydınlatırken, ruhlarını ve kalplerini de din ve îman hakîkatleriyle nurlandıran bir eğitim...

Kısacası dengeli bir eğitim...

Din ve fen ilimleri, akıl ve kalp, madde ve mânâ, cesed ve ruh arasında denge kuran bir eğitim... İnsanların cesedini beslerken ruhunu aç bırakmayan, aklını bilgilerle doyururken kalbinin gıdasını ihmâl etmeyen, maddesine önem verirken mânâsına boş vermeyen bir eğitim...

Tıpkı Yüce Allah’ın Kur’an’da emrettiği gibi bir eğitim:
“(Bütün varlığı ve kendini) Yaratan Rabbinin adıyla (O’nun adına, O’nun isimleriyle) oku! O, insanı alaktan (aşılanmış bir yumurtadan) yarattı. Oku! Senin Rabbin sonsuz cömertlik sahibidir (İnsana sahip olduğu sayısız nîmetleri ve kabiliyetleri verendir). O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.”

                                  Alak Suresi, 1-5

YORUMLAR