Bugün

Çerez Politikası

Web Sitesi Çerez Aydınlatma Metni

LP AJANS ORGANİZASYON VE REKLAMCILIK  HİZMETLERİ Şti.olarak sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları ve yönetilmesi hakkında bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca, LP AJANS ORGANİZASYON VE REKLAMCILIK  HİZMETLERİ tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin işlenmesinin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.

Web sitemizi kişisel herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alabilirisiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerezler ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgiyi Çerez Politikamızda bulabilirsiniz.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Unvan

LP AJANS ORGANİZASYON VE REKLAMCILIK  HİZMETLERİ

Telefon Numarası

0232 464 67 63

E-posta Adresi

[email protected]

İnternet Adresleri

www.egitimrotasi.com

Posta Adresi

 Mithatpaşa mahallesi 203 sokak NO:31 KONAK İZMİR

TEL:02324250026

2. Çerezler, İşlenen Veriler, Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebep

Kanun uyarınca, veri sorumlusu LP AJANS olarak web sitemizin doğru bir şekilde çalışabilmesi için gerekli çerezler kullanıyoruz. Bu çerezler "İnternet Sitesi İşlevlerinin Yerine Getirilmesi" ve "İnternet Sitesi Kullanım Deneyiminin İyileştirilmesi" amaçları ile Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun ve bu amaçlarla sınırlı olarak işlenecektir.

İlgili veriler hizmet sağlayıcının hizmet kalitesinin artırılması için gerekli olup hizmet sağlayıcının konunda bahsedilen meşru menfaati sebebiyle işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kanun'un 8. maddesine uygun olarak kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni' nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla;

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sözleşmeli Hizmet Aldığımız, İşbirliği Yaptığımız Kişi ve Kuruluşlar (Hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, hizmet sunucuları ve destek hizmeti sağlayıcılar) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtdışına aktarılması söz konusu değildir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Verileriniz internet web sitemizi kullandığınızda, web sitemizi kullandığınız tarayıcı vasıtasıyla toplanmaktadır.

5. Kanun'un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız

İlgili Kişi olarak, Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi olarak yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıdaki adresler üzerinden

LP ajansa  iletebilirsiniz:

E-posta Adresi

[email protected]

İnternet Adresleri

www.haberinioku.com

Posta Adresi

Mithatpaşa mahallesi 203 sokak NO:31 KONAK İZMİR

TEL:02324250026

İlgili kişi olarak bulunmuş olduğunuz talepleriniz LP AJANS tarafından, en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.