“Okul öncesi eğitim, çocukların tüm hayatını etkiliyor”

Uygar Çocuk Anaokulları Genel Müdürü Psikolog Bahar Güneş, okul öncesi eğitimle ilgili ailelerin merak ettiği sorulara yanıt verdi.

“Okul öncesi eğitim, çocukların tüm hayatını etkiliyor”

Uygar Çocuk Anaokulları Genel Müdürü Psikolog Bahar Güneş, okul öncesi eğitimle ilgili ailelerin merak ettiği sorulara yanıt verdi.

“Okul öncesi eğitim, çocukların tüm hayatını etkiliyor”
17 Nisan 2017 - 13:51

Uygar Çocuk Anaokulları Genel Müdürü Psikolog Bahar Güneş, okul öncesi eğitimle ilgili ailelerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. 
Okul öncesi eğitimin çocukların gelecekteki hayatında çok önemli olduğuna değinen Güneş, eğitimin temelinin ilk olarak ailede atıldığını, eğitim kurumlarının da ailenin ilk yıllardaki bu rolüne katkıda bulduğunun altını çizdi. 
Öğrenme sürecinin temellerinin erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0 - 6 yaş döneminde atıldığını vurgulayan Psikolog Bahar Güneş, “Çağdaş bir toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ve doğru bir biçimde ifade edebilen, girişimci, öz denetimli, kendisinin ve başkalarının haklarına saygılı, yeteneklerini kullanabilen, ruhsal ve bedensel özellikler yönünden sağlıklı, yaratıcı, özerk bireyler yetiştirmek için okul öncesi eğitime gerekli değerli vermek çok büyük önem taşıyor” diye konuştu.
BEYİNLERİ 2 BUÇUK KAT DAHA HIZLI
0 - 6 yaş dönemindeki çocukların beyinlerinin yetişkinlere oranla ortalama 2,5 kat daha fazla çalıştığını kaydeden Güneş, “Bu nedenle bu yaşlarda öğrenme çok hızlı olur. Çocukluk döneminde hem kişilik, hem de bilişsel özelliklerin neredeyse % 70'i,  7 yaşından önce tamamlanır. Tam da bu gelişim hızına sahip olmasından dolayı, erken çocukluk döneminde çocukların okul öncesi eğitimden yararlanmaları daha da önem kazanır” dedi. 
0 - 6 yaş arasında, karmaşık algılama ve fiziksel deneyimler içi fırsat sağlamanın ileri yaşlardaki öğrenme becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilediğini belirten Bahar  Güneş, “Yaş gelişim özelliklerinin, alışkanlıkların, davranış kalıplarının okulla desteklenmesi ilerideki okul başarısına katkıda bulunur.     Örneğin dil gelişimi açısından okul öncesi dönem çok önemlidir. İlerideki okuma düzeyi ve sözcük dağarcığının yaklaşık % 50'ye yakını 9 yaşına kadar oluşur” ifadesini kullandı. 
OKUL HAYATINDA BAŞARIYI GETİRİYOR
Okul öncesi eğitimin, akademik başarı üzerine etkilerine yönelik yapılan çok sayıda araştırma bulunduğuna da değinen Güneş, öğretmenler üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkan okul öncesi eğitimin uzun dönemli etkileri hakkında da bilgi verdi. 
Güneş'in verdiği bilgiler ışığında okul öncesi eğitimin artıları şöyle sıralanıyor;
    - Okul başarısını ve sınıf tekrarını azalttığı görülürken, okula devamı ve işgücünü artırdığı, ergenlik suç oranını ve erken yaştaki hamilelikleri bizle azalttığı gözlemleniyor.
    Okul öncesi eğitim, ilköğretime de hazırladığından okula hazırlığı ve başarıyı olumlu etkilediği ve okul öncesi eğitim almış çocukların öğretmenlerle iletişime daha rahat geçtikleri tespit ediliyor.
    Okul öncesi eğitim, arkadaşlık ilişkilerinde de fark yaratıyor ve okul öncesi eğitim almış çocukların arkadaşlarıyla daha rahat iletişime geçtikleri, sosyal aktivitelere daha rahat katıldığı görülüyor.
    Okul öncesi eğitim alan çocukların kendi başlarına iş yapabilme becerileri, eleştirel düşünebilme ve problem karşısında daha çabuk ve kolay çözüm üretebilme becerilerinin de geliştiği görülüyor.
    Okul öncesi eğitim almış çocukların orijinal fikre sahip olabildikleri, sıkıldıklarında yeni bir oyun üretebildiklerini tespit ediliyor.
    Küçük kasları da daha fazla geliştiğinden el becerilerinde daha iyi olabildikleri fark ediliyor.

 


YORUMLAR