9 EYLÜL REKTÖR VEKİLİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA VAR

9 EYLÜL REKTÖR VEKİLİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA VAR

9 EYLÜL REKTÖR VEKİLİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA VAR
30 Aralık 2017 - 11:33

9 EYLÜL REKTÖR VEKİLİ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA VAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, bazı medya organlarında  yer alan haber ve köşe yazılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Rektör Çelik yazılan yazıların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çelik yazılı açıklamasında şöyle dei.

'Köklü bir mazisi ve yerleşmiş gelenekleri olan Üniversitemiz, bazı internet haber portallarında ve köşe yazılarında çıkan haberler dolayısıyla müteessir olmuştur. Söz konusu haberlerin yapılması, malûm çevrelerce başka mecralara çekilmeye ve iyi niyetle bağdaşmayan bir kampanyaya dönüştürülmeye çalışılması, Dokuz Eylül Üniversitesi camiasını derinden üzmüştür. Bu yüzden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gerçeği yansıtmayan, okuyucularını aldatan, yalan-yanlış ve yanlı haberler, Üniversitemizi karalama maksatlı olup doğruluğu araştırılmadan masa üzerinde üretilen söz konusu haberlerin kasıtlı, ciddiyetsiz ve kötü niyetle kaleme alındığını göstermektedir. Maalesef yanlışlarla dolu ve ‘niyet okuma’ nitelikli, taraflı haberlere imza atılmış olması düşündürücüdür. Üzücüdür. Bir haberin en temel bilgileri olan kişilerin isimleri ve görevleri konusunda maddi hatalara imza atan söz konusu haber portalları ve köşe yazarları, bırakın kurum yöneticilerine hiçbir soru yöneltmeyi, web sayfamıza dahi bakmadan gerçek haberleri veren değil şahsi kanaatleri yazan habercilik anlayışıyla hareket ettiklerini göstermektedir. Bundan dolayı okurları, maalesef dedikodulara maruz kalmıştır. Bu, başta kendi okurları olmak üzere kamuoyuna karşı sorumsuzluktur, saygısızlıktır.

İsmi geçen kişileri ve Üniversitemizi itibarsızlaştırma çabalarının birer yansıması olan bu haberler, birtakım çevrelerin hezeyanlarıdır. Üniversitemiz üst yönetimi hiçbir hukuksuz davranış, keyfi atama ve görevlendirmeler yapmamıştır. Kimi görev değişiklikleri idari personelin kendi talepleriyle olmasının yanı sıra kimi değişiklikler ise görev süreleri yasal olarak biten yöneticilerimizin yerine kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler çerçevesinde değişiklik yapılmaktadır.  Üniversitemiz yönetimince görevden alma veya görevden el çektirme gibi bir durum söz konusu değildir. Şöyle ki bir akademisyen bir yerde yönetici iken başka bir yerde yine yönetici olarak görevlendirilebilmektedir. Ya da kişilerin hür iradeleriyle istifa etmeleri söz konusu olabilmektedir. Tüm bunlar gösteriyor ki Üniversitemiz yönetimi, isabetli kararların alınmasına azami derecede dikkat etmekte ve her türlü karara da saygı duymaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi 35 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden birisidir. Kurumsallaşmış, gelenekleri olan kimin hangi görevlere nasıl geleceği kural ve kaidelerle belirlenmiştir. Üniversiteyi yönetme yetkisi devletin ilgili kurumları tarafından Rektöre verilmiştir. Rektör çalışma ekibini belirlerken, görevlendirme yetkisini kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kullanmaktadır. Bazı çevreler veya birileri yapılan atama ve görev değişikliklerini beğenmedi diye yanlış olduğu anlamına gelmez. Köşe yazıları ve haberlere göre atama ve görevlendirme yapılmayacağı herkes tarafından bilinmelidir.

Son günlerde Üniversitemizi ve üst düzey yöneticilerini yıpratmak amacıyla amaçları belli olan haberlerde ve köşe yazılarında resmi olarak bitmiş bir şirket ortaklığını kullanmaya çalışması da ayrıca düşündürücüdür. 1996 yılında Net Tarım ismiyle kurulan şirket, 2013 yılında Net Enerji ismini almıştır. Adı geçen firmayla ilgili olarak gerçeği yansıtmayan yalan yanlış haberlerle algı oluşturulmak istenmektedir. Haberlerde ismi geçen Üniversitemiz mensupları, hiçbir hisse talebinde bulunmamış ve ayrıca hisselerinden de feragat ederek noter kanalıyla ortaklıktan ayrılmışlardır. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, bu durumla ilgili olarak derhal Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nı detaylı bir şekilde bilgilendirmiştir. Üniversite yönetiminin hain, bölücü örgütlere ve hırsız örgütlere ve çetelere karşı yürüttüğü amansız mücadele görmezden gelinirken, üst yönetimimizi bu örgütlerle/çetelerle ilişkilendirilmek çelişki değil midir? Bu karalama operasyonunu yapan kişiler, kendi hatalarını kapatmak amacıyla üst yönetimimize iftira atmaktadırlar.

Yetkili makamlarca göreve getirilen yöneticiler hakkında ısrarla maksatlı haber yapılması ve Üniversitemizde büyük sorunlar varmış gibi algı yaratılmaya çalışılması malûm çevrelerin iyi niyetli olmadıklarını göstermektedir. Bu yanlışa son vermek isteyen Üniversitemiz, haberleri yapan basın mensuplarını davet etmesine rağmen davete icabet gösterilmemiştir. İyi niyetli bir şekilde habercilik yapıldığı iddia ediliyorsa gerçekleri söylemek yerine kuruma danışılmadan ve kurumdan görüş alınmadan habercilik neden yapılıyor? Bu, yargısız infaz değil midir? Basının özgür olduğunu biliyoruz ve özgür olması konusunda da her türlü mücadele vermeye hazırken etik dışı hareketlerle, önceki rektörlerle duygusal bağlar geliştirerek, hemşerilik ruhuyla hareket ederek ve siyasi otoritelere mesajların verilmeye çalışılarak haber yapılması açıkça itibarsızlaştırmadır. Bu durum basının özgürlüğüne gölge düşürmemekte midir?

Devletin kurumlarında kamu yararı esas alınır. Kurumun marka değerini ve kişileri korumak adına hareket etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Hiçbir grubun vesayetini kabul etmediğimiz bilinmelidir. Kişisel bilgilerle Üniversitemizi zan altında bırakacak yazıların kaleme alınması bizi yıpratma ve yıldırma çabasından başka bir şey olmadığının farkındayız. İnsanların değil kurumların yönetildiği, problemlerle savaşan bir kurum oluşturmayı hedefleyen, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kurumsal marka değerine gölge düşürmeden ilerlemek isteyen, mutlu, huzurlu ve başarılı bir üniversite sloganıyla yola çıkan Üniversitemiz üst yönetimi, hainliğe, bölücülüğe, hırsızlığa, haksızlığa, adaletsizliğe ve huzursuzluğa asla müsaade etmeyecektir.

Üniversitemizde barışı ve huzuru sağlamaya yönelik birçok ciddi adımlar atılırken suni gündemlerle Üniversitemizi meşgul etmek düşündürücüdür. Yetkili makamlarca göreve getirilen yöneticiler hakkında ısrarla maksatlı haber yapılması ve Üniversitemizde büyük sorunlar varmış gibi algı yaratılmaya çalışılması malûm çevrelerin iyi niyetli olmadıklarını göstermektedir. Üniversitemizin adını bilimle ve akademik projelerle anılması için çabalarken böylesi algı operasyonları bizleri yıldırmayacaktır. İnsanların değil kurumların yönetildiği, problemlerle savaşan bir kurum oluşturmayı hedefleyen bir üniversiteye doğru ilerliyoruz.

Üniversitemizin kapıları herkese açıktır. İzmir’in dinamikleriyle ve paydaşlarıyla kalkınma hedeflerine doğru adım adım ilerleyen bir üniversite olmak için bilimsel projelere imza atıyoruz. Üniversitemizin adını bilimle ve akademik projelerle anılması için çabalarken böylesi algı operasyonları bizleri yıldırmayacaktır. Davetimizi tekrarlıyor ve doğru bilgiye ulaşmaları için elimizden geleni yapacağımıza söz veriyoruz. Üniversite olarak basın özgürlüğünü destekliyorsak yalan yanlış yazıların ve maksatlı haberlerin yapılmaması konusunda beklentimiz vardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

YORUMLAR