İMAM HATİP LİSELERİ BİLİM OKULLARIDIR DA..
Dr.Yusuf Yılmaz

Dr.Yusuf Yılmaz

İMAM HATİP LİSELERİ BİLİM OKULLARIDIR DA..

02 Temmuz 2014 - 23:38

‘İmam’, sözlükte önder, öncü manalarını ihtiva etse de ona yüklenen anlam bugünkü Türk Toplumunda olumsuz anlamda farklı olmuştur. Dinimizin uygulanış safhası da buna yardımcı olmuştur. ’İmam’, sadece  camiide namaz kıldıran kimsenin meslek adı haline dönüşmüştür. Hatip te öyledir..
Tamam da; önder olan ve duruşu ile topluma ışık saçan insanlar İmam’lar Hatip’ler nerede? Bizler, bu camianın içindekiler farkındayız aslında. Tüm bunları bir mesleğe indirgememeliydik. Evet toplumun bu camiaya yüklediği misyonla, bu camianın kendini anlatışındaki misyon ile dağlar kadar fark var; bunun da farkındayız..! Bir taraf bu alana tamamen kendini kapatırken ve siz böylesiniz derken ve anlama çabasına girmezken; bu taraftan da kendini ispat lüzumun da görmeyen, biz aslında sizin bizi anladığınızdan çok uzaklardayız mesajı veren bir ayrışma yapısının ortaya çıktığını da hep beraber yaşayarak görüyoruz.
İmam Hatip kelime ve kavramında bir zorlamaya girmeye gerek te yok. İmam Hatip’li önce kendi camiasında hak ettiği yere gelecek , özüyle ,duruşuyla inancını sevgi merkezli yaşayışıyla gösterecek ve aynı havayı soluduğu, aynı ekmeği paylaştığı bu toprakların ortak çocuğu diğer insanımızla da köprülerini yeniden inşa edecektir, etmelidir. Çünkü bu, aynı zaman da inancının da bir gereğidir: “Siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz (İslam dairesine girenler ) ; İyiliğin yanında yer alırsınız, kötülüğe karşı olursunuz”; “Komşusu elinden ve dilinden emin olmayan kimse, gerçek mümin değildir”..
Bu okullarımız da sadece dini ilimler öğretilmez. Yeni oluşumla zaten bu mümkün  değildir. Bütün İmam Hatip Liseleri Anadolu hüviyetine girmiştir ki, bu okullarımızdan çıkacak doktorlara, mühendislere, toplum bilimcilere de lütfen hazırlıklı olalım. Bunun neresinde zarar vardır söyler misiniz? Gezi eylem lerinde gördüğümüz türden yakıp yıkmalar, yaşadığı topluma rahatsızlık verici davranışlar buradan çıkmaz. Bunun zararı mı var? Hadi şunu açıkça da söyleye lim. Buraları hiçbir partimizin hiçbir cemaatin  arka bahçesi değildir de..  Bu okullarımızdan;  tanrı tanımaz bir iktidara karşı bile, ola ki kendine düşman bir iktidara  bile;  yakıp yıkarak karşı durmanın, bu toplumun malına zarar vermek olduğunu bilen ve iktidar değişecekse bu, ancak sandıkla, ve demokrasi ile ancak millet iradesi ile gerçekleşeceğini bilen öğrenciler yetişir. Çünkü itaat Allah’adır ve kula kulluk men edilmiştir. Allah Teala herşeyi insan için yaratmış- tır. İnsana düşen ise O’nu, evreni , yaşadığı alemi anlamaya çalışmak, anlama çabasını bilim ile bütünleştirmek, O’nu dünya hayatında unutmamaktır. İslam Tarihi’nde, bizden önceki medeniyetlerden aldığımız bilgiyi nasıl geliştirdiği- miz, insanlığımız  ve medeniyetimiz ile, tarihte bilim ve medeniyetin nasıl kay nağı olduğumuz , ortaçağ karanlığında bir arpa boyu yol alamayan Avrupa’nın, Müslüman Bilginlerin çalışmalarıyla nasıl aydınlatıldığı ve İnşallah imanımız ve bilimimin yolunda nice çok büyük işler yapılabileceğimiz öğretilmeye çalışılır. 
Bornova İmam Hatip Ortaokulu’muzda yaptığımız Tübitak destekli bilim şenliğimiz, bu anlattığımız şeylerin küçük bir numunesi idi. ‘Kağıt kapta su kaynar mı?’, ’elektromıknatıs yapımı’, ’Hücreyi inceleyelim’, ’Haydi Yapay Volkan yapalım’, ’Motorlu Kay kay’, ’Kopya çekmeme masası’, ’Suyun Dansı’, ‘Mayalanma’, ’Ampül Parlaklığını nasıl değiştiririz?’, ’Mağaradaki sarkıtlar nasıl oluşmuş’, ’Limon pili’, ’Yangın Söndürücü’, ’Çimlenme’, ’Temizleyicilerin Renklerle dansı’, ’Benim elektroskobum’, ’Sürtünme Kuvveti’, ’Yapışan Bardakların Sırrı’ vb. deneylerle, gelen ve gören misafirlere ne izlettirdiğimizi zannediyorsunuz?  İmam Hatip Ortaokulları ve Liseleri sadece Kutlu Doğum etkinliği düzenlemez. Dinimiz İslam, bilim dinidir. Cahiliyetin olduğu yerde o durmaz, aklın, düşünmenin, bilgeliğin, tefekkür etmenin olduğu yerde o vardır.
Önyargılar, inancın da bilimin de önündeki en büyük engeldir. Kalıpları kıralım, ezberlerimizi bozalım.

 

YORUMLAR